Cover
»«

Nagyhét - Húsvét miserend 2019

a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolnában

Virágvasárnap, április 14.
           Szentmisék: 10.30 (Passió éneklése) és 17 órakor.
Nagycsütörtök, április 18.
17 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére; utána virrasztás.
Nagypéntek, április 19. – szigorú böjti nap
Délután 3-kor keresztút, utána szentgyónási lehetőség.
17 órakor nagypénteki szertartások: passió, kereszthódolat, szentáldozás.
Utána virrasztás a szentsírnál.
Nagyszombat, április 20.
            Napközben a szentsírnál szentségimádás.
Húsvéti vigília (április 20. szombat)
17 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartása
Lucernárium (tűzszentelés, húsvéti gyertya), Exsultet (húsvéti örömének), Igeliturgia, víz megáldása, keresztségi fogadalom megújítása, Eucharisztia liturgiája, Te Deum
Húsvétvasárnap április 21.
Ünnepi szentmisék 10.30-kor és 17 órakor.
A délelőtti szentmise után húsvéti ételek megáldása.
Húsvéthétfő április 22.
           Ünnepi szentmisék 10.30-kor és 17 órakor.
Isteni irgalmasság vasárnapja április 28.
           Szentmisék 10.30-kor és 17 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolnába a nagyheti szertartásokra és ünnepi szentmisékre!