Cover
»«
Szerző
P. Peter Willi FSO

Jézus betlehemi születése

(Részlet)

Az angyal pásztoroknak szóló üzenete
Hogy jutott a nyilvánosság tudomására ennek a rendkívüli gyermeknek a születése? József és Mária már régóta tudták a titkot a Gyermekről. De nem volt megbízásuk arra, hogy kilétét az emberekkel közöljék. Erről Isten másképp gondoskodott. Követet küldött, egy angyalt, akinek az volt a feladata, hogy zsidó pásztorok kis csoportjának elmondja az istálló csendjében lezajlott nagy eseményt. „A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: ’Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.’ Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: ’Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!’ ” (Lk 2, 8-14)
Angyal jött küldöttként az egyszerű pásztorokhoz, hogy közölje velük, hogy valami igen nagy dolog történt Betlehemben: Megszületett a Megváltó, a már régóta várt Messiás, az  Üdvözítő. A jászolban fekvő, bepólyált gyermekben láthatóan megjelent az emberek közt az Üdvösség. Nagyszámú égi sereg hirdeti ünnepélyes szózatban, hogy mit hoz magával a Gyermek megszületése: a mennyben Isten dicsőítését, a földön pedig békességet azoknak, akik szíve megnyílik ezen Gyermek felé.
Jézus megszületése a szívünkben
Jézus Krisztus születése egyrészt múltbéli esemény. A történelemhez tartozik, és mi minden évben a Szent Karácsony megünneplésével emlékezetünkbe idézzük. Másrészt ez az esemény új és titokzatos, de mégis valóságos módon szüntelenül ismétlődik. Krisztus állandóan megszületik sok ember szívében. 2000 éve állandóan megszületik – számtalan ember életében, a hit és a keresztség által. Manapság is ismételten az emberek szívébe költözik a karácsonyi ünnepen. Születése és növekedése az emberekben láthatatlan, de hatalmas esemény, ami az idők végéig folytatódik. A keresztény olyan ember, aki a szívében hordja Krisztust. Minden emberélet új Betlehem – Krisztus jelenlétének helye – lehet, és annak is kell lennie. A Szűzanya Fia az ég ajándékait: a bűnök bocsánatát, az isteni életet, a békét, az örömöt, az örök életet hozza azoknak, akik hisznek és remélnek benne, és szeretik Őt.
Az év minden órája újabb Karácsony lehet, ha az ember Megváltóját és Üdvözítőjét: Jézus Krisztust, az élő Isten és a Szűzanya Fiát befogadja.