Cover
»«

Bizalom Istenben

Az ÚRRAL együtt járjuk az utat ebben az időben

Eucharisztikus szentségimádás a Thalbach kolostorban

Dicsértessék a Jézus Krisztus,
közösségünk kedves baráti köre,
honlapunk kedves látogatói!

Most pedig így szól az ÚR, a te teremtőd:

Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, az enyém vagy!

Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg téged.

Mert én vagyok az ÚR, a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód.

(Iz 43,1-3)

A Szentírás e szavai vigaszt és reménységet adnak abban a megpróbáltatásban, amikor emberek tízezrei szenvednek a korona-vírus elterjedése miatt. Nagy a szenvedés. A kérdések sokasodnak.

A hívőknek most nincs módjukban részt venni a szentmiseáldozat bemutatásán és nem lehetséges részesülni a Szent Eucharisztiában.
Mi, paptestvéreim és jómagam biztosítjuk, hogy szándékaikkal együtt helyettesítő módon bevonjuk Önöket szentmiséinkbe.

Ha imakérésük van, azt telefonon vagy interneten keresztül eljuttathatják hozzánk.

Meghívjuk Önöket, hogy naponta az imában erőt és vigaszt találjanak. Használják ki  a lehetőséget rádión, televízión vagy az interneten élő miseközvetítéseket követni.

Ha élő adásban vesznek részt egy szentmisén, ajánljuk, hogy a lelki áldozás lehetőségét használják ki. Egyesüljenek teljes hittel és szeretettel Krisztussal, akkor sok kegyelmet fog ajándékozni ebben a szorongatott időszakban, és táplálni, erősíteni és vigasztalni fogja lelküket. Ennek során imádkozhatják pl. Liguori Szent Alfonz imáját.


Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe!

Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
A legmélyebb tisztelettel imádlak Téged. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!

Ámen.


Jézus bátorít bennünket, hogy teljes hittel és bizalommal imádkozzunk. Azt mondja:

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak (Mt 7,7-8).

Az Úr adja áldását, védelmét mindnyájunkra, de főként az orvosokra, ápolókra, a politikusokra és minden döntéshozóra, a sok önkéntes segítőre és mindazokra, akik most olyan sok jót tesznek.


P. Thomas Felder FSO
a Krisztus Ügye Lelki Család egész Papi- és Nővéri-közössége nevében Thalbach kolostorból (Bregenz - Ausztria)