Cover
»«

Fatima üzenete

1917. május 13-án egészen október 13-ig a köztes hónapok 13-án a portugáliai Fatimában Szűz Mária megjelent három kisgyermeknek, a tízéves Santos Lúciának, a kilencéves Marto Ferencnek és a hétéves Marto Jácintának.

Dr. Kovács Zoltán atyával, mariológus tanárral készült egy interjú a Magyar Kuríron a fatimai jelenésekről: Szűz Mária a remény és a vigasztalás jele címmel.

– Mennyire aktuálisak ma a fatimai Mária-jelenések üzenetei?

– Aktuálisak ezek az üzenetek, és egyre inkább azok. … Éppen a napokban került a kezembe Leo Scheffczyk A fatimai fohász és az emberek üdvösségéért való aggodalom című csodálatos tanulmánya, amelyben a bíboros atya ezt írja: „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a teremtmények elkárhozásáról, a pokol létezéséről szóló igazságot manapság nemigen veszik komolyan. Következésképpen az ember üdvösség iránti aggodalma is egyre inkább háttérbe szorul.”

Leo Scheffczyk (1920-2005) bíborost röviddel december 8-i halála előtt látogatta meg müncheni otthonában Erdő Péter bíboros, aki „A katolikus hit világa” c. könyv (Szent István Társulat 2012) ajánlásában írt arról, hogy mélyen megrendítette, amikor a nagy beteg teológus bíboros azt mondta neki, hogy végső szenvedéseit a magyar Katolikus Egyházért is felajánlja. Szobájában a polcon ki volt téve az esztergomi könnyező Szűzanya képe. Régi rézmetszet volt ez, mely a Bakócz-kápolna kegyképéről készült. Scheffczyk professzor a magyarok Mária-tiszteletét jól ismerte. A 2006-os imaévben Erdő Péter bíboros prímás a fatimai szentélyben felajánlotta hazánkat és népünket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

Leo Scheffczyk bíboros, teológus már nyugalmazott professzorként tartott előadást 1989-ben Altöttingben egy Fatima-kongresszuson. A Newman Központ a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulója alkalmából jelentette meg az előadás szerkesztett változatát, amelyről a Magyar Kurír is hírt adott.

Leo Scheffczyk, A fatimai fohász és az emberek üdvösségéért való aggodalom, Newman Központ, 2017.

Elérhetőség: Newman Központ, H-1125 Budapest, Városkúti út 1/A., Telefon: 275-5827, E-mail: newman.kozpont{kukac}daswerk-fso.org

Egy idézet az előadásból: „Itt ismét elevenné válik a fatimai üzenet szellemére módfelett jellemző gondolat, hogy tudniillik: sok ember üdvössége függ a hívő emberek imádságától, áldozatától és odaadásától – azokétól, akik az imádság kegyelmét megkapták. … Ezzel az igazsággal Fatima különösen akként vet számot, hogy a másokért való munkálkodást imával kapcsolja össze, és mindenekelőtt az imádság formájában hagyja megtörténni azt, ami – Szűz Mária közreműködésével – a Test fejére, Krisztusra irányul. … Mármost tudjuk ugyan, hogy Isten egyetlen olyan imát sem hagy meghallgatatlanul, amelyet mások üdvösségéért mondanak el Jézus Krisztus nevében, de az ő joga marad az ima teljesítésének módját meghatározni. …”