Cover
»«
Szerző
Krisztus Ügye Lelki Család

Jubileumi emléktábla megáldása (1969-2019)

A Kútvölgyi Engesztelő Kápolna kertjében

2019. augusztus 24-én Philip Boyce OCD (Írország) karmelita püspök, aki évtizedeken át Júlia alapító Anya lelkivezetője volt, megáldotta ünnepélyesen az 50 éves jubileumra készített emléktáblát. Lelki Családunkból többen résztvettek ezen a szép eseményen.

Bölcs és mindenható Istenünk! … 50 évvel ezelőtt találkozott itt István Atya és Júlia Anya. Mindketten eszközök voltak abban, hogy Fiad, Jézus Krisztus az Eucharisztiában beléphessen erre a kegyhelyre. Így vált az Engesztelő Kápolna az imádás helyévé, … Hálát adunk Neked minden kegyelemért, amelyet itt a Kútvölgyi Kápolnában ajándékoztál az embereknek. Dicsérünk Téged Gondviselésed nagy műveiért. Áldd meg ezt az emléktáblát és segíts nekünk, hogy szilárdan higgyünk Gondviselésedben. Ezt kérjük Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.