Szerző
Krisztus Ügye Lelki Család

Sajtóközlemény

a Krisztus Ügye Lelki Család első Családi Közgyűlése után

2019. szeptember 9. és 25. között Bregenzben, a Thalbach Kolostorban zajlott le Lelki Családunk első Családi Közgyűlése (Nagykáptalan), amelynek vezetője Dr. Johannes Freyer OFM atya volt, akit erre a római Szerzetesi Kongregáció delegált. A közgyűlésen a közösség eddigi Vezetősége (5 nővér és 5 pap) és mindkét vagyonkezelője (ökonómus) mellett 10 nővér és 7 pap vett részt, az utóbbiak előzetes választás útján kapták szavazati joggal bíró tagságukat. Az összejövetel két napján a közösség tágabb értelemben vett tagjai (házaspárok, egyedül élők és egyházmegyés papok) is aktív résztvevők voltak. A közgyűlés kezdetén Nemzetközi Felelőseink (legfőbb rendi elöljáróink) számadást tartottak az elmúlt években végzett szolgálatukról.
 
Alapszabályzatok és irányvonalak
A Családi Közgyűlés első feladata az eddigi Alapszabályzatok felülvizsgálata volt. A közösség fejlődéséből és apostoli vizitációjának (2013-14) eredményeiből kiindulva az elmúlt két évben egy teológiai- és egy egyházjogi munkacsoport külső szakértők segítségével készítette elő ezt a felülvizsgálatot, amelyet a közgyűlésben megbeszéltek és jóváhagytak. Az átvizsgált Alapszabályzatokat ezután engedélyezésre felterjesztették a Szentszékhez, ahogy azt az egyházjog előírja. Ezenfelül a következő szövegeket fogadta el a közgyűlés: az új életrend és képzési rend dokumentumai, az általános előírások szerinti irányelvek, valamint az átdolgozott irányelvek a pénzügyi- és anyagi javak kezeléséhez. További fontos témák voltak a laikus – Istennek szentelt – testvérek helyzete, az idős és beteg rendtagjainkkal való törődés, valamint a tágabb értelemben vett tagok bekapcsolása és a kölcsönös kiegészítés mindazokkal, akik különböző módon az „Ügy”-höz tartoznak.
 
Választások
A Családi Közgyűlés további feladata volt, hogy megválassza a Nővéri- és Papi Közösség nemzetközi felelőseit, valamint azok tanácsadóit 8 év időtartamra. Ezt a választást a Szentszék küldötte vezette le. A Nővéri Közösségben Margarete Binder nővért, a Papi Közösségben Thomas Felder atyát választották nemzetközi vezetőnek. A választásokat a Szentszék jóváhagyta.
 
Kitekintés
A Családi Közgyűlés tagjai közösen visszatekintettek, hogy szemügyre vegyék a fejlődés összetevőit, kiértékeljék azokat, és azokból a közeljövőre vonatkozóan iránymutatásokat dolgozzanak ki. Ez az első Családi Közgyűlés újra tudatosította számunkra a mai kor embereihez és Egyházához Lelki Családként szóló küldetésünk fontosságát. Az „Istennek szentelt élet új formáinak” egyházi összefüggésébe kapcsolódva tudjuk magunkat meghatározni és látjuk közös felelősségünket a hivatásokért. Ezt akarjuk határozottan megélni hűségesen ahhoz, amit Isten alapítónk, Julia Verhaeghe Anya által ajándékozott nekünk. Istenbe vetett hittel és a Szentlélek segítségében bízva, bizakodóan megyünk a jövőbe.
 
Bregenz, 2019. szeptember 25.
 
P. Georg Gantioler FSO
sajtószóvivő