Publikálási dátum
03.08.2023
Szerző
Krisztus Ügye Lelki Család
Hely
Budapest

Sajtóközlemény 2023. július 25.

Az Alapszabályzat végleges jóváhagyása

A Krisztus Ügye Lelki Család 2001-ben a megszentelt élet új formájaként kapta meg a pápai jóváhagyást az Egyházi Törvénykönyv 605. kánonja szerint. Az akkori Alapszabályzatot, amely tartalmazza a közösség természetére és céljára, valamint a vezetőségére, életére, a tagok felvételére és képzésére stb. vonatkozó jogi normákat, a szokásoknak megfelelően tíz évre hagyták jóvá. 2011-ben a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Dikasztériuma újra megvizsgálta ezt a jogi könyvet és változtatás nélkül további tíz évre megújította a jóváhagyást.

2013-ban a közösséget apostoli vizitációnak vetették alá egyes volt tagok vádjai miatt. Egy teológiai és egy kánonjogi munkacsoportban sor került a korábban jóváhagyott Alapszabályzat felülvizsgálatára és átdolgozására. A Családi Gyűlés (Nagykáptalan) 2019-ben fogadta el a befejezett szöveget és benyújtotta azt a Szentszéknek jóváhagyásra.

2023. július 25-én, Szent Jakab apostol ünnepén az illetékes dikasztérium véglegesen jóváhagyta a benyújtott Alapszabályzatot. Ezzel a Julia Verhaeghe Anya (1910-1997) által alapított Krisztus Ügye Lelki Család, amely Istennek szentelt életet élő férfiak és nők, valamint különböző életállapotban élő tágabb értelemben vett tagok közösségéből áll, és amelyhez más, lelki módon csatlakozó hívek is tartoznak (vö. Alapszabályzat 2023 I,1), egyike az első ilyen jellegű közösségeknek, amelynek Alapszabályzatát az Egyház egy próbaidőszak után véglegesen jóváhagyta. 

Bregenz - Róma 2023. július 25-én

P. Dr. Thomas Felder FSO

M. Margarete Binder FSO