Cover
»«

Istennek szentelt élet Jézus követésében

Kereszt a Collegium Paulinum-ban

Jézus az emberi történelem minden korszakában hív embereket arra, hogy mindent elhagyjanak és kövessék őt (vö. Mt 19,21). Ez a kiválasztó szeretet teljességgel meg nem érdemelt ajándék. Jézus maga ébreszti fel minden meghívott szívében a belső vágyat, hogy kizárólagosan hozzá tartozzon, és úgy éljen, ahogyan ő élt: tisztaságban, szegényen és engedelmesen. Mint ahogy az első apostolokat, megkérdezés nélkül választ ki, és várakozik a készségre, hogy a meghívott belemenjen Vele a nagy „kalandba”.


Az Úr hívó szava a mi szívünket is megérintette. Személyesen és szabadon mondtunk „igent“ rá. Isten iránti odaadásunk a Jézus Szívével kötött „Szent Szövetség” formájában valósul meg. Ez az Úrral kötött szeretet-szövetség magában foglalja a szűzi szeretet, az evangéliumi szegénység és a szerető hitbeli engedelmesség ígéretét – az ún. „három evangéliumi tanács” szerinti elköteleződést. Krisztus követésének ezt a formáját egy lelki családban éljük meg. Ez az evangélium szerinti életet jelenti.

»Igen, jó az Úr. Fenséges Vele egységben élni.«
Júlia Anya

Képzés és betagozódás a közösségbe

A képzés és a közösség tagjává válás útja a személyes és közösségi élet, valamint az embertársaink iránti szolgálat minden területét felöleli. A bevezető időszak után következik a több éves noviciátus. A noviciátus időszakában ölti fel a novícius/novícia a fehér kórusruhát, amelyet az ünnepélyes liturgia alatt viselnek. A kórusruha a teljesen Istennek szentelt élet külső jele. A noviciátus a három evangéliumi tanácsban megkötött „Szent Szövetséggel” zárul.

Ha érdekel a hivatás gondolata, írd le nekünk kérdésedet:

Kapcsolat