Cover
»«

Júlia Anya példája a hitben

Keresztségünk nagy ajándéka

A Feltámadott Krisztus világossága a Húsvét ünnepével ismét szétáradt a világban és elérte a mi szívünket is. Hálát adunk ilyenkor Istennek a keresztségünkért.
 
A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba,
hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból,
úgy mi is új életre keljünk.
” (Róm 6,4)
 
A keresztségben megkaptuk a hit ajándékát, a Feltámadott Krisztussal útra kelünk az örök élet felé vezető úton. Júlia Anya alázatos és engedelmes életpéldája segíthet nekünk, hogy földi életünk zarándokútján mindig felismerjük a Jóisten által mutatott irányt, amelyet Isten mutat számunkra.
 
Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20,29)
 
Az általunk látható és Isten láthatatlan világa közti ajtó a hit, ami az embert már itt a földön boldoggá teszi. Júlia Anya egész életében a hit ajtaján át járt. Milyen volt a hite? Mi őrizte meg hitében? Milyen tanácsokat ad nekünk ahhoz, hogy a hit útján járjunk?
 
Szeretnénk megosztani egy elmélkedést, amely választ ad az utóbbi kérdésekre:
ITT letölthetjük közösségünk "Júlia Anya példája a hitben" című írását.
 
A hívő ember a megtérés és megszentelődés útján haladva egész életében arra törekszik, hogy eljusson Isten gondolkodásmódjára, és elsajátítsa az Ő látásmódját. Ezzel Szent Pál példáját követi: miután Damaszkusz kapui előtt Jézus Krisztus kinyilatkoztatását megkapta, és Isten segítségével új gondolkodásmódot sajátított el, már így írhatott a római keresztényeknek:
 
Ananiás megkereszteli Sault (Szent Pál)

Ne hasonuljatok a világhoz,
hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át,
hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes,
mi a kedves előtte és mi a tökéletes.

(Róm 12,2)