Cover
»«
Szerző
„Krisztus Ügye” Lelki Család

Az Esti Áldás ajándéka

Kegyelmi folyam Jézus Szívéből

Az Úr áldás közben köszönt el tanítványaitól, áldásával velünk marad. Az áldás a megkeresztelt ember életét végigkíséri a bölcsőtől a sírig. Ahogy Ábrahámot áldásnak nevezték (vö. Ter 12,2), úgy minden hívő ember hivatása az. „Áldásnak kell lennünk. Ez minden feladatunk. Ez teszi ki teljes létünket.” (Júlia Anya) Az áldás alkalmassá tesz minket arra, hogy a mai világban áldás legyünk.
Sok hívő kapcsolódik Lelki Családunkhoz nap mint nap az Esti Áldás fogadása által. Ezt az áldást a világ különböző pontjain élő papoktól és püspököktől fogadják. A pap felhatalmazást kapott arra, hogy Isten nevében áldást adjon. Júlia Anya így ír: „A pap áldása Isten nagy ajándéka. … A pap annak az isteni áldásnak hordozója, melyet bármilyen körülmények között közvetíthet az embernek. … Az Esti Áldás egy kegyelmi folyam, amely Jézus irgalmas és szerető Szívéből árad.”
Egy fiatal diáklány így ír az Esti Áldással kapcsolatos pozitív tapasztalatairól: „Sokat köszönhetek a Lelki Család imájának. Boldog és hálás vagyok, hogy minden este csatlakozhatok e Család esti áldás-imájához. Velük és értük imádkozom személyes szándékokért és a Világegyház ügyeiért is. Biztos vagyok benne, hogy ennek a közös, mindenkiért és az egész Egyházért szóló imának különleges ereje van. Minden este együtt imádkozom azokkal, akik velem hasonló úton járnak – még akkor is, ha néha a világban ’magányos harcosnak’ érzem magam. Az esti áldás imájára a koronát a záró papi áldás teszi. Ez azt jelenti, hogy – teljesen függetlenül attól, hogy milyen volt a napom, – az jól végződik, mert Istenben végződik.”