Cover
»«
Szerző
„Krisztus Ügye” Lelki Család

Az Esti Áldás ajándéka

Kegyelmi folyam Jézus Szívéből

Az Úr áldás közben köszönt el tanítványaitól, áldásával velünk marad. Az áldás a megkeresztelt ember életét végigkíséri a bölcsőtől a sírig. Ahogy Ábrahámot áldásnak nevezték (vö. Ter 12,2), úgy minden hívő ember hivatása az. „Áldásnak kell lennünk. Ez minden feladatunk. Ez teszi ki teljes létünket.” (Júlia Anya) Az áldás alkalmassá tesz minket arra, hogy a mai világban áldás legyünk.
 
A pap felhatalmazást kapott arra, hogy Isten nevében áldást adjon. Júlia Anya így ír: „A pap áldása Isten nagy ajándéka. … A pap annak az isteni áldásnak hordozója, melyet bármilyen körülmények között közvetíthet az embernek. … Az Esti Áldás egy kegyelmi folyam, amely Jézus irgalmas és szerető Szívéből árad.”
Az Esti Áldás ajándékáról sok visszajelzést kaptunk, ahogy az alábbi bekezdésben is olvashatunk erről.
Ha többet szeretnénk erről megtudni, akkor erről a témáról
ITT letölthető egy írás: Júlia Anya és az Esti Áldás a Krisztus Ügye Lelki Családban
Egy fiatal diáklány így ír az Esti Áldással kapcsolatos pozitív tapasztalatairól: „Sokat köszönhetek a Lelki Család imájának. Boldog és hálás vagyok, hogy minden este csatlakozhatok e Család esti áldás-imájához. Velük és értük imádkozom személyes szándékokért és a Világegyház ügyeiért is. Biztos vagyok benne, hogy ennek a közös, mindenkiért és az egész Egyházért szóló imának különleges ereje van. Minden este együtt imádkozom azokkal, akik velem hasonló úton járnak – még akkor is, ha néha a világban ’magányos harcosnak’ érzem magam. Az esti áldás imájára a koronát a záró papi áldás teszi. Ez azt jelenti, hogy – teljesen függetlenül attól, hogy milyen volt a napom, – az jól végződik, mert Istenben végződik.”
Regőczi István Az Isten vándora című könyvében olvashatjuk az alábbiakat.
 
„Emlékeztek, minden este kilenc óra körül adtam rátok az áldásomat. Ha el is visznek, a börtönből is minden este küldöm áldásomat. Mondjátok el ezt mindenkinek, még Belgiumba is üzenjétek meg Arnold atyának, a legnagyobb sasibarátnak. Ez az áldás mindig összekapcsol bennünket. Mintha csak éreztem volna, hogy ez lesz itt a kápolnában az utolsó áldásom. Meghatódva mondtam: -- Atya és a Fiú és Szentlélek áldása szálljon rátok és maradjon veletek mindörökké!  Ámen.” (Sasfiókák a viharban -- Ecce Homo c. fejezetből, 169.o.)
 
„Az utolsó este Beatrix tört magyarsággal mondott köszönetet a Moeder (Júlia Anya)  nevében az esti áldásért. Csodálkozva figyeltem fel.   -- Mi mindent tudunk az atyáról -- mondta most már flamandra fordítva a szót. -- Azt is tudjuk, hogy amikor börtönben volt, minden este 9 órakor áldását küldte mindazoknak, akik hozzá tartoztak. Mi flamandok ezt szó szerint vettük. Elindítottunk egy mozgalmat, mely az egész világon elterjedt. A 9 órai esti áldás. Egy szép szöveget is írtunk hozzá, melyet mindenfelé terjesztettünk az esti áldással kapcsolatban. ... Sok-sok család egybekapcsolódik ennek erejével. Az áldás nagy értéke így újra felszínre jutott. Ezért mi nagyon hálásak vagyunk az atyának. Börtönének, szenvedéseinek ez biztos gyümölcse.” (A Beatrix c. fejezetből, 216.o.)
Mostanra már sok hívő is kapcsolódik Lelki Családunkhoz nap mint nap az ESTI ÁLDÁS fogadása által. Ezt az áldást a világ különböző pontjain élő püspököktől és papoktól fogadják, akiknek hálásak vagyunk. Továbbra is lehetőség van csatlakozni az Esti Áldás köréhez.
 

INFORMÁCIÓ: Regőczi István Az Isten Vándora című könyve (Utószóval bővítve) beszerezhető a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolnánál (1125 Budapest, Galgóczy u.49.; BKK 128-as busz végállomása: Regőczi István tér).

Elérhetőség: honlapunkon ITT található.