Továbbiak
kevesebb

Bevezetés

Karizmánk erejéből merítve igyekszünk összekapcsolni a szemlélődő életformát és a különféle apostoli tevékenységeket, hogy így a „föld sója“ és a „világ világossága“ (vö. Mt 5,13-14) legyünk.

Nagy örömmel tölt el minket, ha életünkkel sokakat közelebb vihetünk Istenhez. Júlia Anya

Istennek szentelt élet

Elsődleges feladatunk abban áll, hogy tanúságot tegyünk Jézusról, aki ezen a földön szegényen, tisztán és engedelmesen élt. Istennek szentelt létünk által akarjuk Őt hirdetni és az emberekben tudatosítani, hogy általa kapjuk a megváltást és az örök életet.

Jézus, Evangéliumodat feltétel nélkül akarjuk élni és hirdetni! Júlia Anya

Közösségi élet

Istennek szentelt férfiakként és nőkként – Ferenc pápa megfogalmazása szerint – „a közösségi élet szakértői“ akarunk lenni. Kisebb és nagyobb közösségekben élünk. Egymás kölcsönös kiegészítése (komplementaritás) hivatásunk egyik lényeges eleme.

Közösségeinknek az egység és a béke magjait kell hordozniuk. Júlia Anya

Imaszándék

Ossza meg velünk imaszándékát.

Írj(on) nekünk!

 

Kérő imádság

A zsolozsmában, a rózsafűzér imádságában, az eucharisztikus szentségimádásban és más imádságainkban Isten elé visszük mások gondjait, kéréseit és reményeit. Élőkért és elhunytakért imádkozni az irgalmasság cselekedete.

Az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberben, főként a szegényekben és a szorongatást szenvedőkben él – mindez Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása. II. Vatikáni Zsinat (GS 1)

Lakóhelyeink

Sokan jönnek hozzánk: olyankor együtt imádkozunk, osztozunk egymással a hitben. Gyerekek, fiatalok és felnőttek egyaránt kapnak tőlünk katekézist. A papok is testvéri közösségre találnak. A keresőknek lelki vezetést és útmutatást adunk. Szeretnénk, hogy a velünk töltött idő során az Egyházat sokan mint Isten családját tapasztalhassák meg.

Thalbach

A Thalbach-i kolostor Bregenzben (Ausztria) az egész Lelki Családunk számára otthont jelent. 1436 óta élnek itt Istennek szentelt életet. Hosszú ideig tevékenykedtek itt áldásosan a ferences- és domonkos rendi nővérek. A domonkos rendiek kérésére vette át ezt a kolostort az „Ügy“ 1983-ban. A kolostor templomában, ahol Júlia Anya sírja is található, Szűz Máriát mint a „Bölcsesség Székét“ (szobor a 13. századból) tiszteljük.

Collegium Paulinum

A „Collegium Paulinumban”, az „Ügy“ római kollégiumában és Róma különböző egyházi egyetemein kapják a képzésüket a közösség jövőbeli papjai. A pápa közelsége és a világ minden tájáról érkező hívekkel való találkozás lehetővé teszi számunkra a katolikus Egyház mint egyetemes Egyház megtapasztalását.

Geluwe

Júlia Anya Geluwe-ben (Nyugat-Flandria, Belgium) született. Majdnem 20 éven keresztül élt ott szüleivel egy kis házban. Ott kapta meg azokat a nagy kegyelmeket, amelyeket Isten az „Ügy“ alapítása érdekében ajándékozott neki.

Lakóhelyeink

Különböző lakóhelyeink otthonként szolgálnak számunkra, de olyan helyekként, ahol másokat is fogadhatunk. Házaink és lakásaink méretben és stílusban nagyon különbözőek. Ezeken a helyeken a szentírási vendégszeretetet szeretnénk megélni. Minden lakóhelyünkön található házikápolna. Több mint tíz országban vagyunk jelen: Európában, az Egyesült Államokban és Jeruzsálemben.

Az „Ügy” központjai olyan helyek, ahol az egység és a szeretet erejéből merítve sokan fényt és bensőségességet kaphatnak. Júlia Anya

Sokoldalú szolgálat

Pillanatnyilag – közösségben vagy egyedül – különböző egyházmegyékben és szerzetesközösségekben, a Szentszék szolgálatában, zarándokok lelki vezetésében, iskolákban, kórházakban és idősek otthonában látunk el feladatokat. Előadásokat tartunk, katekézis órákat adunk, szociális munkát végzünk stb. Dolgozunk azon, hogy boldog John Henry Newman (Link zur homepage) személye és írásai egyre ismertebbek legyenek, valamint Leo Scheffczyk bíboros teológiai életművét feldolgozzuk.

Sokoldalú szolgálat

Sokan érdeklődnek azután, hogy mit csinálunk. Sokféle és különböző feladatot látunk el. A legfontosabb azonban számunkra az, hogy kik vagyunk. Mindenben tanúságot szeretnénk tenni Krisztus emberek iránti szeretetéről és az Egyház iránti szeretetünkről..

Légy bátor! A mai világnak szüksége van olyan lelkekre, akiket eltöltött Isten. Júlia Anya

Új távlatok

Isten akaratára hallgatunk. Ő rendelkezhet fölöttünk. Készek vagyunk korábbi feladatokkal felhagyni és új helyen új megbízásatásokat átvenni.

Istentől mindent várhatunk, de nem pusztán nézőkként, hanem olyan emberekként, akik készek a szolgálatra. Júlia Anya